Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Rozkład jazdy

search-iconc h

Wynajem autobusów

bus-iconc h

Transport i spedycja

cargo-iconc_h

Nieruchomości

estate-iconc_h

Regulamin sprzedaży

 

R E G U L A M I N

Internetowej Sprzedaży Biletów

Kujawsko-Pomorskiego Transportu Samochodowego S.A.

§ 1

1. Niniejszy regulamin (zwany w dalszej części Regulaminem) określa warunki i zasady korzystania z internetowego systemu sprzedaży biletów realizowanego w ramach internetowego systemu sprzedaży biletów (dalej:www.bilet.kpts.com.pl) przez Użytkowników serwisu, w szczególności określa warunki i zasady zakupu biletów autobusowych na wszystkie odcinki tras Kujawsko-Pomorskiego Transportu Samochodowego S.A. za pośrednictwem serwisu www.bilet.kpts.com.pl w tym również warunki dokonywania płatności za bilety za pomocą kart kredytowych i przelewów elektronicznych.

2. Niniejszy Regulamin zawiera zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z serwisu www.bilet.kpts.com.pl. Każdy użytkownik zobowiązany jest, w chwili podjęcia czynności zmierzających do korzystania z serwisu, do zapoznania się z Regulaminem, zaakceptowania jego treści oraz przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu.


§ 2
Definicje


Na potrzeby niniejszego Regulaminu pojęcia w nim zawarte oznaczają:

· Internetowy system sprzedaży biletów – serwis www.bilet.kpts.com.pl zwany dalej w skrócie „serwisem” lub „ISSB”,

· Nabywca biletu – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej dokonująca zakupu biletu w imieniu własnym i na swoją rzecz lub na rzecz innej osoby,

· Użytkownik – osoba korzystająca z serwisu w celu zakupu biletu,

· Pasażer – osoba uprawniona do podróży na podstawie biletu elektronicznego, do której odnoszą się prawa i obowiązki wynikające z zakupu biletu,

· Przewoźnik – Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy Spółka Akcyjna z siedzibą we Włocławku przy ul. Wienieckiej 39,

· Strony transakcyjne – strony internetowe serwisu www.bilet.kpts.com.pl pozwalające na zakup biletów internetowych przez Internet,

· Bilet – bilet elektroniczny będący wygenerowanym z ISSBi/lub wydrukowanym dokumentem upoważniającym do odbycia podróży przez Pasażera, który stanowi dowód zawarcia umowy o przewóz między Pasażerem, a Przewoźnikiem,

· Regulamin korzystania z ISSB w ramach serwisu www.bilet.kpts.com.pl – niniejszy regulamin zwany w dalszej części Regulaminem, którego uprzednia akceptacja wymagana jest w celu dokonania zakupu biletu przez Internet,

· Regulamin Przewozów – „Regulamin przewozu osób, bagażu i rzeczy w komunikacji autobusowej Kujawsko-Pomorskiego Transportu Samochodowego S.A. we Włocławku”.


§ 3
Zakup biletu – zasady i warunki


1. Użytkownik za pośrednictwem stron transakcyjnych dokonuje wyboru trasy przewozu, terminu przewozu, oraz odpowiedniej taryfy cenowej.

2. Warunkiem pomyślnie przeprowadzonej transakcji zakupu biletu jest: uprzednia akceptacja Regulaminu Przewozów Przewoźnika oraz niniejszego Regulaminu, poprawne uzupełnienie danych w formularzu sprzedaży, dokonanie zapłaty za bilet.

3. Warunkiem dokonania zakupu biletu jest dostępność miejsc na dany przewóz w momencie zapłaty za bilet. Szczegółowe instrukcje dotyczące procedury zakupu oraz informacje w przedmiocie dostępności miejsc pojawiać się będą w trakcie dokonywania zakupu w formie komunikatów.

4. Po naciśnięciu przycisku „Kup bilet” - Użytkownik za pośrednictwem stron transakcyjnych dokonuje płatności za wybrany bilet poprzez system PayU, który zapewnia bezpieczne realizowanie transakcji.

5. Podczas rejestracji Użytkownik zobowiązany jest podać adres e-mail, na który przesłany zostanie bilet elektroniczny.

6. Aby dokonać zapłaty za wybraną podróż należy posiadać obsługiwaną przez PayU kartę płatniczą lub konto z dostępem internetowym w odpowiednim banku oraz zabezpieczyć odpowiednią kwotę na obciążenie karty lub rachunku bankowego za zakupiony bilet.

7. Zakup biletu nie zostanie dokonany w przypadku braku możliwości zablokowania odpowiedniej kwoty na karcie płatniczej lub braku wystarczających środków na koncie.

8. Po skutecznym dokonaniu płatności Użytkownik na posiadanym sprzęcie umożliwiającym wydruk formatu A4 – drukuje właściwy bilet. Koszty wydrukowania biletu elektronicznego pokrywa każdorazowo Użytkownik. Użytkownik zamiast wydruku biletu elektronicznego może posiadać bilet na nośniku elektronicznym, w formie PDF, przechowywany w sposób umożliwiający jego odczytanie przez obsługę autobusu.

9. Wydrukowany bilet lub bilet w formie PDF na nośniku elektronicznym jest dokumentem potwierdzającym zawarcie umowy przewozu oraz upoważniającym do odbycia podróży. Nabywca biletu odpowiada za czytelność wydrukowanego biletu oraz przechowywanie biletu na nośniku elektronicznym PDF rzez cały czas trwania umowy przewozu. Pasażer ponosi odpowiedzialność za nie posiadanie biletu również w przypadku rozładowania lub uszkodzenia telefonu.

10.Prawidłowo wygenerowany bilet winien zawierać: numer, datę wystawienia, cenę, trasę i termin przewozu, zakres uprawnień pasażera do ulgowego przejazdu oraz nazwę Przewoźnika.

11.Dokonanie zakupu za pośrednictwem www.bilet.kpts.com.pl skutkuje zawarciem wiążącej umowy przewozu pomiędzy Nabywcą biletu i Przewoźnikiem oraz oznacza całkowitą akceptację niniejszego Regulaminu, a w szczególności warunków dotyczących stosowanych cen, opłat manipulacyjnych oraz opłat dodatkowych stosowanych w przypadku rezygnacji z podróży i zwrotu biletu.