Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Rozkład jazdy

search-iconc h

Wynajem autobusów

bus-iconc h

Nieruchomości

estate-iconc_h

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w celu obsługi skarg i wniosków

wersja PDF

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w celu obsługi skarg i wniosków kierowanych do Kujawsko – Pomorskiego Transportu Samochodowego S.A. we Włocławku

Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Szczegóły tego dotyczące znajdziesz poniżej.

I.Administrator danych osobowych

My, Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy S.A. z siedzibą we Włocławku przy ul. Wienieckiej 39, 87-800 Włocławek, nr telefonu: 54 230-90-20, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych.

II.Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz skontaktować się w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw przez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I.

III.Cele i podstawy przetwarzania

Twoje dane osobowe przetwarzane będą:

  •  w celu rozpatrzenia skargi/wniosku na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku Prawo przewozowe (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

IV.Odbiorcy danych

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą tylko instytucje upoważnione z mocy przepisów prawa.

 V.Przekazywania danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

 Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

VI.Okres przechowywania danych

 Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 lat od momentu wpłynięcia pisma.

VII.Twoje prawa

Przysługuje Ci:

  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  • prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Twoje dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Nie przysługuje Ci:

  •  w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
  • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
  • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

VIII.Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

 Podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe.

 Jeżeli nie podasz danych:

  • nie będzie możliwe rozpatrzenie skargi/wniosku.