Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Rozkład jazdy

search-iconc h

Wynajem autobusów

bus-iconc h

Nieruchomości

estate-iconc_h

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla klientów i kontrahentów

wersja PDF

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla klientów i kontrahentów Kujawsko-Pomorskiego Transportu Samochodowego S.A. we Włocławku

Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy o przetwarzaniu Państwa danych osobowych.

Szczegóły tego dotyczące znajdziecie Państwo poniżej.

I.Administrator danych osobowych

My, Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy S.A. z siedzibą we Włocławku przy ul. Wienieckiej 39, 87-800 Włocławek, nr telefonu: 54 230-90-20, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. jesteśmy Administratorem Państwa danych osobowych.

II.Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możecie skontaktować się Państwo w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw przez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I.

III.Cele i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe przetwarzane będą:

 • w celu zawarcia i wykonania umowy, której będziecie stroną (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

IV.Odbiorcy danych

Odbiorcą Państwa danych osobowych będą tylko instytucje upoważnione z mocy przepisów prawa.

V.Przekazywania danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie przekazujemy Państwa danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

VI.Okres przechowywania danych

 Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną oraz do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy, tj. przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

VII.Państwa prawa

Przysługuje Państwu:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 • prawo do usunięcia danych, z wyłączeniem sytuacji o których mowa
 • prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z uwagi na szczególną sytuację,

Masz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni. Powinnaś/powinieneś wtedy wskazać nam Twoją szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Twoich danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też Twoje dane są na niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

VIII.Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie przez Państwa danych jest:

 • dobrowolne

                Jeżeli nie podacie Państwo danych:

 • uniemożliwicie nam zawarcie i wykonanie umowy.